REGULAMIN Amatorska Liga piłki siatkowej plażowej kobiet i mężczyzn

REGULAMIN

Amatorska Liga piłki siatkowej plażowej

kobiet i mężczyzn


O Puchar Prezydenta Miasta

Nowego Sącza –Ryszarda Nowaka „I. Cel

POPULARYZOWANIE PIŁKI PLAŻOWEJ

SPORTOWY STYL ŻYCIA


II. Termin:

1/ 22. Lipca ( sobota ) godz.10,00

2/ 29 lipca (sobota) godz.10,00

3/ 19 sierpień (sobota) godz.10,00

4/ 26 sierpień( sobota ) godz.10,00

III Miejsce:

Nowy Sącz- PUMTRACk

IV. Uczestnictwo:

Prawo startu w zawodach zespoły dwu osobowe + 1 rezerwowy

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn na adres TZPS ul. Partyzantów 16/3/ tel 502708993 poczta-e-mail-grazyna_cempa@vp.pl

VI. Koszty uczestnictwa:

Startowe w zawodach wynosi 50 zł od zespołu


VII. System rozgrywek:

Dokładny system rozgrywek będzie zależeć od ilości zgłoszonych zespołów, będzie podany w dniu zawodów. Przepisy PZPS -plażówka

 

VIII. Nagrody:

Medale po każdym turnieju , na zakończenie ligi puchary i nagrody
IX. Postanowienia końcowe:

  1. Każdy zespół winien posiadać jednolity strój sportowy i piłki do rozgrzewki,

  2. Organizator zabezpiecza tylko:
    - obsadę sędziowską

woda mineralna

- kiełbaski z grila

  1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na ławkach, boisku.

  2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretacje regulaminu.

  3. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduję organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów.


Organizatorzy;

- Nowosądecki Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu

-Grażyna Cempa Pulit- 502708993

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Piotr Raba

- Miejski Ośrodek Sportowy - Andrzej Potoniec-692639905