05.07.2022.
 
 
Menu główne
Aktualności
Terminarz rozgrywek
Związek
Sędziowie
Plażówka
Pobierz
Kluby
Galeria
O stronie
Rozgrywki
Aktualności arrow Turnieje okazjonalne arrow KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIK VOLLEYMANIA STARY SĄCZ 2014
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIK VOLLEYMANIA STARY SĄCZ 2014 Drukuj Wyślij znajomemu

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU ORLIK VOLLEYMANIA

STARY SĄCZ  2014

 

1.       Organizatorem turnieju „Orlik Volleymania”  jest

Siatkarski Ośrodek Szkolny  przy Gimnazjum im. J. Słowackiego w Starym Sączu

  Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Piłki Siatkowej  

 

2.       Turniej „Orlik Volleymania” jest  organizowany dla dzieci ze starszych klas szkół podstawowych. Rozgrywki przeprowadzone będą w formie gier mieszanych (mikstów) w zespołach składających się z 3 dziewczynek i 3 chłopców. Na boisku podczas gry muszą znajdować się 2 dziewczynki i 2 chłopców, pozostali zawodnicy są rezerwowymi.

3.       Termin i miejsce zawodów

                         Turniej zostanie rozegrany w dniu 26.05.2014 godz. 10.00 na boiskach Orlika w

                                Starym Sączu ul. Bandurskiego 14   (obok stadionu piłkarskiego)

 

Zgłoszenia do dnia 25.05.2014  

do Janusz Pasiut  Tel; 501 68 62 73   email; szunaj2@interia. pl

4.      W Turnieju mogą uczestniczyć drużyny reprezentujące Szkoły, Uczniowskie Kluby Sportowe, Kluby Sportowe, tzw. „dzikie drużyny.  Wszystkie drużyny musza spełnić kryteria wiekowe określone w Regulaminie.

5.      W skład drużyny może wchodzić od 4 do 6 zawodników/czek. Na boisku musi znajdować się 4 zawodników/czek, pozostali zawodnicy/czki są rezerwowymi.  Drużyny i zawodnicy/czki zgłoszeni do udziału w Turnieju mogą wziąć udział w rozgrywkach tylko na jednym „Orliku” tj. w jednym turnieju eliminacyjnym.

6.      Zgłoszenie drużyny do udziału w Turnieju następuje poprzez złożenie:

a.      formularza zgłoszeniowego, wypełnionego i podpisanego przez podmiot zgłaszający drużynę np. szkołę lub w przypadku „dzikich drużyn” przez Opiekuna drużyny. Wzór formularza zgłoszeniowego w Załączniku nr 1.

b.     formularza zgody na udział oraz wykorzystanie wizerunku dziecka podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna każdego dziecka – zawodnika/czki - wchodzącego w skład drużyny. Wzór Oświadczenia w Załączniku nr 2.

7.      Drużyny przekazują komplet dokumentów Organizatorowi turnieju. Drużyny z miejscowości, w których nie ma takiego kompleksu mogą zgłosić swój udział w Turnieju najbliższym im terytorialnie.

8.      Każdy zawodnik/czka biorący udział w Turnieju musi mieć przy sobie ważną legitymację szkolną lub w wyjątkowych przypadkach inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość zawodnika/czki i jego datę urodzenia.

9.      W trakcie całego Turnieju zawodnik/czka może reprezentować wyłącznie jedną drużynę. W przypadku zmiany przez zawodnika/czki drużyny w trakcie jednego z etapów rozgrywek następuje automatyczne wykluczenie z Turnieju zawodnika/czki i drużyny, w której zawodnik/czka po raz drugi wystąpił lub został wpisany na listę. Dopuszczalne jest uzupełnienie składu drużyny zawodnikiem/czką, który nie brał udziału w Turnieju i spełnia kryteria wiekowe. Podstawą jest oświadczenie trenera.

10.   Zawodnicy/czki biorący udział w Turnieju zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich. W przypadku gdy ich nie posiadają opiekun drużyny powinien posiadać imienną listę uczniów sporządzoną i potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły lub lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną.

11.   Zawodnicy/czki przystępują do rozgrywek po uprzednim dostarczeniu Organizatorowi podpisanego Oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunków dzieci (zdjęcia, filmy) do celów promocyjnych. Podpisane dokumenty powinien posiadać Opiekun drużyny. Pełną odpowiedzialność za dostarczenie powyższych dokumentów ponosi Opiekun drużyny. W przypadku, gdy Opiekun drużyny nie dostarczy wymaganych dokumentów, drużyna nie może wziąć udziału w dalszych rozgrywkach i zostaje zdyskwalifikowana.

12.   Każda drużyna musi mieć jednego Opiekuna, który odpowiada za zawodników podczas całego Turnieju. Opiekun zobowiązany jest do zebrania legitymacji swoich zawodników/czek i przedstawienia ich Organizatorowi, łącznie z weryfikacją bezpośrednią (legitymacja – zawodnik). Weryfikacja zawodników/czek musi odbywać się przed rozpoczęciem Turnieju.

Szczegółowy  regulamin oraz druki  formularza zgłoszeniowego i zgody na udział, dostępne są na stronie

http://orlikvolleymania.pl

 
« poprzedni artykuł