22.07.2024.
 
 
Menu główne
Aktualności
Terminarz rozgrywek
Związek
Sędziowie
Plażówka
Pobierz
Kluby
Galeria
O stronie
Rozgrywki
Aktualności
REGULAMIN - TURNIEJ NAUCZYCIELI 2022 - MUSZYNA Drukuj Wyślij znajomemu

 


REGULAMIN

XXI Międzynarodowego Turnieju Piłki Siatkowej

Nauczycieli, Pracowników Oświaty i Sympatyków

 

 

PATRONAT HONOROWY

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

Sławomir BRONIARZ

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

 
   

 

Starosta Powiatu Nowosądeckiego

Marek Kwiatkowski


I.      Cel

-        popularyzacja sportowego stylu życia

-        integracja przez sport

 

II.  Termin i miejsce

-       1 października 2022 r.

-       hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie

III.  Organizatorzy

-        Związek Nauczycielstwa Polskiego

-        Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu

-        Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

-        UKS Góral Muszyna

 

IV.    Partnerzy

-        Urząd Marszałkowski

-        Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

-        Zespół Szkolno-Przedszkolny w Muszynie

 

V.      Patronat medialny

-        Gazeta Krakowska ,Sądeczanin, Dobry Tygodnik Sądecki

-        RTK ,Nowy Sącz, Redakcja nasze miasto

-        Głos Nauczycielski,

-        Nasz Region Małopolska - OPZZ

 

VI.    Uczestnictwo:

1)     w zawodach prawo startu mają zespoły złożone z pracowników oświaty i sympatyków

2)    drużyna grająca na boisku składa się z 3 pań i 3 panów, łącznie drużyna składa się

maksymalnie z 10 osób

3)     drużyny posiadają jednolite stroje sportowe

4)     drużyny posiadają swoje piłki do rozgrzewki

 

VII.    Koszty uczestnictwa:

 

-        opłata startowa wynosi 130,00 PLN od osoby płatna przelewem najpóźniej do 23

września 2022 r. na rachunek:

Bank BNP PARIBAS o/ Nowy Sącz

44 2030 0045 1110 0000 0076 3770

Organizatorzy zwracają się z prośbą do Oddziałów ZNP i Szkół o

dofinansowanie udziału w zawodach swoich drużyn

 

VIII. System rozgrywek:

Drużyny podzielone na grupy, mecze w grupie rozgrywane w systemie każdy z

każdym, następnie rozgrywane są mecze półfinałowe i finałowe.

Rozgrywki odbywają się zgodnie z przepisami PZPS.


IX.    Nagrody:

Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe statuetki, najlepsze drużyny - puchary

i medale.

 

X.      Postanowienia końcowe:

1)     organizator  zabezpiecza   ubezpieczenie   NW   uczestników  zawodów (zgodnie ze

zgłoszonymi listami zawodników)

2)     organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali

3)     organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostateczną interpretację

regulaminu

4)     w sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator

5)     w takcie turnieju obowiązuje przestrzeganie przepisów covidowych.

 

XI.    Zgłoszenia

1)     zgłoszenia drużyn (Kartę zgłoszeniową na turniej) należy przesyłać pocztą

do 20 września 2022 r. na adres: TZPS, ul.Partyzantów 16, 33-300 Nowy Sącz albo

mailowo na adres:

gcempa-pulit@znp.edu.pl lub grazyna_cempa@vp.pl

 

2)    zgłoszenie musi zawierać nazwę jednostki delegującej wraz z adresem e-mail

i telefonem kierownika lub kapitana drużyny

 

 

XII.    Harmonogram zawodów:

 

 -            do godz. 9.00         przybycie uczestników turnieju

-            godz. 10.00             uroczyste otwarcie zawodów

-            godz. 10.15             rozgrywki eliminacyjne w grupach

-            ok. godz. 16.00       zakończenie zawodów, wręczenie nagród

-            godz.17.00              uroczysta kolacja w DW Kolejarz –Złockie

 

Uwaga:

Istnieje możliwość zabezpieczenia noclegu w:

DW KOLEJARZ, Złockie 77, 33-370 Muszyna, tel.18 471 40 49

(cena noclegu: 85 ze śniadaniem).

 

Osoby odpowiedzialne:

Grażyna Cempa-Pulit, tel. 502 708 993, e-mail: gcempa-pulit@znp.edu.pl

 

Dorota Sopata, tel. 691 171 249


 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA TURNIEJ

 

ZESPÓŁ  ………………………………………………………………………………………….

 

Lp.

Nazwisko imię

Czł.

ZNP

Tel.

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

Kapitan zespołu:…………………………………………………………………………

 

 

 

 

Zgłaszacy: …………………………………………………………………………...