30.03.2023.
 
 
Menu g丑wne
Aktualno禼i
Terminarz rozgrywek
Zwi眤ek
S阣ziowie
Pla矿wka
Pobierz
Kluby
Galeria
O stronie
Rozgrywki
Aktualno禼i
KOMUNIKAT Nr 2/21 LIGA OKR蔊OWA KOBIET I M石CZYZN Drukuj Wy秎ij znajomemuKOMUNIKAT Nr 2/21
LIGA OKR蔊OWA KOBIET I M石CZYZN

- Termin rozgrywek;

KOBIETY

7.03.21 godz.9,00 w Muszynie –GRUPA A-

Gospodarz; UKS GÓRAL MUSZYNA- Beata Prusak


13.03.21 godz.9,00 w Nowym S眂zu- GRUPA B- M硂dziczki M硂dsze

Gospodarz- STS SANDECJA- Mateusz Szlachcic


M蔤CZY疦I

6.03.21 godz.13 w Kamionce Wielkiej –SP-2 GRUPA A

Gospodarz; UKS KAMIONKA WIELKA – Mariusz Popiela


-Miejsce rozgrywek;

-Hala sportowa klubu

Uczestnictwo;

Grupa/kategoria

KOBIETY

M石CZY疦I

GRUPA A

Kadetki i starsze

Kadeci i starsi


GRUPA B

M硂dziczki kl.7 i m硂dsze

Rocz.2007

M硂dzicy kl.7 i m硂dsi

Rocz.2007


-Zespo硑 przed rozgrywkami przedstawiaj list zawodników

- Ubezpieczenie NW zabezpieczaj kluby, zespo硑.

-Ka縟y zespó jest zobowi眤any gra w jednolitym stroju, zespo硑 powinny posiada swoje pi砶i do rozgrzewki.

-Badania lekarskie startuj眂ych zawodników kluby za砤twiaj zgodnie z obowi眤uj眂ymi przepisami.

- Kluby wype硁iaj O秝iadczenie o stanie zdrowia zawodników i cz硂nków sztabu-

COVID -19

System rozgrywek:

Rozgrywki przeprowadzone zostan w formie Ligii systemem „ka縟y z ka縟ym” Turniejowo

Mecz b阣zie rozgrywany do dwóch wygranych setów. Protokó skrócony.

Gospodarz meczu zabezpiecza hal sportow, szatnie, op砤ca s阣ziego 70 z.

Wszystkie informacje dot. meczu, wyników przekazywane s do Zwi眤ku Siatkówki.

Grazyna_cempa@vp.pl Tel.502708993

Startowe w rozgrywkach wynosi Grupa A 100 z. Grupa B-100 z. od klubu , wp砤ta na konto

BNP PARIBAS 44 2030 0045 1110 0000 0076 3770

Nagrody;

Na zako馽zenie ligi puchary dla zespo硊 i medale dla zawodników.


Prezes TZPS w Nowym S眂zu

mgr Gra縴na Cempa Pulit 
« poprzedni artyku   nast阷ny artyku »