06.06.2023.
 
 
Menu główne
Aktualności
Terminarz rozgrywek
Związek
Sędziowie
Plażówka
Pobierz
Kluby
Galeria
O stronie
Rozgrywki
Aktualności
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY TURNIEJU MŁODZICZEK MŁODSZYCH Drukuj Wyślij znajomemu

 
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

TURNIEJU MŁODZICZEK MŁODSZYCH


HONOROWY PATRONAT STAROSTY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO „

MIKOŁAJKI -2020


Cel;

- pod hasłem- Sportowe Sądeckie – Festiwal Piłki Siatkowej

-popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży


Termin i miejsce;

12 grudnia 2020(sobota) w Nowym Sączu na hali sportowej MOSiR ul. Nadbrzeżna 34

-8,00 –przyjazd

-9,00 –rozpoczęcie.


Organizatorzy:

-Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu

- STS Sandecja Nowy Sącz


Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział dziewczęta ze SP kl. 6- rocz.2008 i młodsze .


Zgłoszenia;

do zawodów do dnia 1 grudnia2020 –grazyna_cempa@vp.pl Tel. 502708993


System rozgrywek;

zostanie podany po zgłoszeniu drużyn-( 6+6) duża siatkówka.


Nagrody;

Puchary, medale ,dyplomy, statuetki dla najlepszych zawodniczek.


Startowe w zawodach wynosi 10 zł. od osoby. Wpłaty należ przesłać na konto Banku BNP PARIBAS o/ Nowy Sącz 44 2030 0045 1110 0000 0076 3770 przed turniejem.


ZASADY OBOWIAZUJĄCE PODCZAS TURNIEJU ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ COVID 19:

1. W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 2. Wszyscy uczestnicy turnieju zobowiązani są do korzystania wyłącznie z głównego wejścia do hali. 3. Podczas rozgrywek, na wyznaczonym przez organizatora obszarze, mogą przebywać jedynie zawodniczki i sztab trenerski. 4. Uczestnicy turnieju korzystają jedynie z wyznaczonego przez organizatora obszaru hali tylko i wyłącznie w czasie rozgrywania swoich spotkań, a po zakończeniu spotkania należy przebywać w strefach wyznaczonych przez organizatora. 5. Wszystkich uczestników obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (przy wejściu do hali należy zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 6. Organizator turnieju zaleca stosowanie środków ochronnych (maseczek) w korytarzach pomiędzy szatnią i halą sportową, a także każdorazowo w przestrzeni publicznej poza halą. 7. Jeżeli trener lub inna osoba zaobserwuje u uczestnika turnieju objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel niezwłocznie powiadamia o tym organizatora. 8. Osoba z podejrzeniem zakażenia zostaje odseparowana w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu. 9. W przypadku podejrzenia zakażenia organizator powiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiczną i stosuje jej zalecenia. W miarę możliwości należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.


Sławomir Wojta

Grażyna Cempa Pulit

Prezes STS Sandecja Nowy Sącz Prezes TZPS w Nowym Sączu 
następny artykuł »