zebranie sedziów

 Kol/kol Sędziowie

 

 

                       Wydział Sędziowski Terenowego  Związku Piłki Siatkowej

w Nowym Sączu  zaprasza sędziów na zebranie w dniu 9  września 14 godz.17,00 w budynku MOS ul. Lenartowicza 4

 

Z poważaniem

Prezes TZPS

Zdzisław Wojnarowski