R E G U L A M I N 26 Lat S.ECKIEJ LIGI PIΘI SIATKOWEJ

R E G U L A M I N

26 Lat S.ECKIEJ LIGI PIΘI SIATKOWEJ

ROK SZKOLNY 2019/2020

I. Cel:

  1. Popularyzacja pi趾i siatkowej w鈔ód dzieci i m這dzie篡 szkolnej.

  2. Skierowanie utalentowanej m這dzie篡 do klubów sportowych.

  3. Skierowanie utalentowanej m這dzie篡 na obóz sportowy kadry m這dzie穎wej województwa.


INAGURACJA SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO


9 pa盥ziernika godz. 10,00 w Piwnicznej

- Szko造 Podstawowe MPS- TRÓJKI kl.5 dziewcz皻a i ch這pcy


-Listopad

-Szko造 Podstawowe MPS –CZWÓRKI- kl.6 dziewcz皻a i ch這pcy


-Grudzie

Szko造 Podstawowe MPS –DWÓJKI kl.4-3 dziewcz皻a i ch這pcy


II. Organizator:

  1. Terenowy Zwi您ek Pi趾i Siatkowej w Nowym S帷zu.

  2. Szko造


III. Termin:

Zawody b璠 organizowane w roku szkolnym -

 

IV. Miejsce:

Hale sportowe i Szko造 na terenie powiatów

 

V. Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu maj szko造 podstawowe i 鈔ednie.

VI. Zg這szenia:

Zg這szenia dru篡n pisemnie do dnia 29.09.2019, na adres TZPS

ul. Partyzantów 16 w Nowym S帷zu.

-Gra篡na Cempa -Pulit tel,502708993

Poczta ;grazyna_cempa@vp.pl


VII. Koszty uczestnictwa:

Startowe na rok szkolny wynosi:

Szko造 Podstawowe

Kl.6- 25 z.

Kl.5-20 z.

Kl.4-3-10 z.

Szko造 Podstawowe

Kl.7-8-25 z.Szko造 鈔denie

Kl.4-3-40 z.

Kl. 35 z.

Kl.1 0 z.


Startowe nauczyciele WF wp豉caj na konto;

Bank BNP PARIBAS

44 2030 0045 1110 0000 0076 3770


 

 

VIII. System rozgrywek:

System rozgrywek turniejowy- systematycznie co miesi帷

Rozgrywki rozpoczynamy od najstarszych roczników i zale篡 od ilo軼i szkó. System rozgrywek mo瞠 ulec zmianie ze wzgl璠u na zainteresowanie szkó.


IX. Nagrody:

W miar otrzymanych 鈔odków przewidziane s nagrody dla szkó.

Uroczyste Podsumowanie S康eckiej Ligi Szkolnej


X. Postanowienia ko鎍owe:

1.Ka盥y zespó winien posiada:-

-imienn list zawodników, uczniów podbit przez dyrektora szko造 lekarza lub piel璕niark

-jednolity strój sportowy

-pi趾i do rozgrzewki

2.Organizator zabezpiecza- obsad s璠ziowsk


4.Ubezpieczenie uczestników zawodów NW- obowi您uje ubezpieczenie szkolne.

5.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostateczn interpretacj regulaminu.

  1. W sprawach spornych lub nieuj皻ych w regulaminie decyduje organizator .

  2. Organizator nie bierze odpowiedzialno軼i za zniszczenia w szatni przez m這dzie tylko nauczyciel.

  3. Szko造 bior帷e udzia w SLS udost瘼niaj sal gimnastyczn na zawody bezp豉tnie. MOSiR udost瘼nia hal sportow bezp豉tnie.

  4. Nauczyciele WF pomagaj przy s璠ziowaniu na turniejach.

  5. Podsumowanie rozgrywek odb璠zie si po zako鎍zeniu roku szkolnego.Nowy S帷z..12.09.2019 PREZES TZPS

mgr Gra篡na Cempa Pulit