R E G U L A M I N XXIII SĄDECKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

R E G U L A M I N

XXIII SĄDECKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

ROK SZKOLNY 2017/2018
I. Cel:

 1. Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

 2. Wyłonienie najlepszej drużyny w sezonie 2017/2018

 3. Skierowanie utalentowanej młodzieży do klubów sportowych.

 4. Skierowanie utalentowanej młodzieży na obóz sportowy kadry młodzieżowej województwa.

 5. Podsumowanie-Ligi za rok szkolny 2016/2017


I Turniej odbędzie się 25.09.17 LICEALIADA chłopcy i dziewczęta

Godz. 9,30 hala MOSiR

II. Organizator:

 1. Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu.

 2. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

 3. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Nowym Sączu

 4. Miasto Nowy SączIII. Termin:

Zawody będą organizowane w roku szkolnym 2017/2018

 

IV. Miejsce:

Hale sportowe i Szkoły na terenie powiatów

 

V. Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają szkoły podstawowe ,gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

VI. Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn pisemnie do dnia 20.09.2017, na adres TZPS

ul. Partyzantów 16 w Nowym Sączu.

Sekretarz-Grażyna Cempa -Pulit tel,502708993

Poczta ;grazyna_cempa@vp.pl


VII. Koszty uczestnictwa:

Startowe na rok szkolny wynosi:

Szkoły Podstawowe

Kl.6- 25 zł.

Kl.5-20 zł.

Kl.4-3-0zł.

Gimnazja

Kl.3-35 zł.

Kl.2- 20 zł.

Kl.1-0 zł.

Ponadgimnazjalne

Kl.4-3-40 zł.

Kl. 35 zł.

Kl.1 0 zł.


Startowe nauczyciele WF wpłacają na konto; Bank BGZ BNP PARIBAS

44 2030 0045 1110 0000 0076 3770 VIII. System rozgrywek:

System rozgrywek turniejowy.

Rozgrywki rozpoczynamy od najstarszych roczników i zależy od ilości szkół. System rozgrywek może ulec zmianie ze względu na zainteresowanie szkół.


IX. Nagrody:

W miarę otrzymanych środków przewidziane są nagrody dla szkół.

Uroczyste Podsumowanie Sądeckiej Ligi Szkolnej


X. Postanowienia końcowe:

1.Każdy zespół winien posiadać:-

-imienną listę zawodników, uczniów podbitą przez dyrektora szkoły lekarza lub pielęgniarkę

-jednolity strój sportowy

-piłki do rozgrzewki

2.Organizator zabezpiecza- obsadę sędziowską


4.Ubezpieczenie uczestników zawodów NW- obowiązuje ubezpieczenie szkolne.

5.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostateczną interpretację regulaminu.

 1. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator .

 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia w szatni przez młodzież tylko nauczyciel.

 3. Szkoły biorące udział w SLS udostępniają salę gimnastyczną na zawody bezpłatnie. MOSiR udostępnia halę sportową bezpłatnie.

 4. Nauczyciele WF pomagają przy sędziowaniu na turniejach.

 5. Podsumowanie rozgrywek odbędzie się po zakończeniu roku szkolnego.Nowy Sącz..12.09.2017 Sekretarz TZPS

mgr Grażyna Cempa Pulit