R E G U L A M I N XXI SĄDECKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ROK SZKOLNY 2015/2016-

R E G U L A M I N

XXI    SĄDECKIEJ   LIGI   PIŁKI SIATKOWEJ

ROK SZKOLNY 2015/2016-

 

PATRONAT HONOROWY

STAROSTA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO –MARKA PŁAWIAKA

 

I.  Cel:

1.     Popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta    i powiatu nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego

2.     Wyłonienie najlepszej drużyny w sezonie 2015/2016

3.     Skierowanie utalentowanej młodzieży do klubów sportowych.

4.     Skierowanie utalentowanej młodzieży na obóz sportowy kadry młodzieżowej województwa.

5.     Podsumowanie-Ligi za rok szkolny 2014/15

II. Organizator:

  1. Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu.
  2. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

III. Termin:                                      

      Zawody będą organizowane w roku szkolnym 2015/2016

 

IV. Miejsce:

Szkoły na terenie powiatów( Nowy Sącz ,nowosądecki, limanowski, gorlicki)

     Są współorganizatorami SLS

V. Uczestnictwo:

W zawodach prawo startu mają szkoły podstawowe ,gimnazjalne                                   i ponadgimnazjalne.

VI.   Zgłoszenia:

Zgłoszenia drużyn pisemnie do dnia 15.09.2015, na adres TZPS

ul. Partyzantów 16 w Nowym Sączu.

Sekretarz-Grażyna Cempa -Pulit tel.018( 441-35-80) lub 442-05-19-,502708993

Poczta ;grazyna_cempa@vp.pl

 

VII. Koszty uczestnictwa:

Startowe na rok szkolny wynosi:

Szkoły Podstawowe

Kl.6-30 zł.

Kl.5-25 zł.

Kl.4-3-0

Gimnazja

Kl.3-35 zł.

Kl.2-30 zł.

Kl.1-0 zł.

Ponadgimnazjalne

Kl.4-3-45 zł.

Kl.2-35 zł.

Kl.1-25 zł.

 

Startowe nauczyciele WF  wpłacają na turnieju gotówką, przelewem wpłacają szkoły, które wpłacają kwotę na cały rok.

 

 

             

 

 

VIII. System rozgrywek:

System rozgrywek turniejowy, w każdej grupie wiekowej po dwa turnieje.

Rozgrywki rozpoczynamy od najstarszych roczników i zależy od ilości szkół.

 

IX. Nagrody:

W miarę otrzymanych środków przewidziane są nagrody dla szkół.

Uroczyste Podsumowanie Sądeckiej Ligi Szkolnej

 

X. Postanowienia końcowe:

1.Każdy zespół winien posiadać:-

-imienną listę zawodników, uczniów podbitą przez dyrektora szkoły lekarza lub pielęgniarkę

-jednolity strój sportowy

-piłki do rozgrzewki

2.Organizator zabezpiecza- obsadę sędziowską                                                                                                                                  

 

4.Ubezpieczenie uczestników zawodów NW- obowiązuje ubezpieczenie szkolne.

5.Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostateczną interpretację regulaminu.

  1. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator .
  2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia w szatni przez młodzież tylko nauczyciel.
  3. Szkoły biorące udział w SLS udostępniają salę gimnastyczną na zawody bezpłatnie. Zachęcamy  szkoły do współpracy.
  4. Nauczyciele WF pomagają przy sędziowaniu  na turniejach.
  5. Podsumowanie rozgrywek odbędzie się po zakończeniu roku szkolnego.

 

 

Nowy Sącz..27.08.2015                           Sekretarz TZPS

                                                            Grażyna Cempa Pulit