01.03.2024.
 
 
Menu główne
Aktualności
Terminarz rozgrywek
Związek
Sędziowie
Plażówka
Pobierz
Kluby
Galeria
O stronie
Rozgrywki
Aktualności arrow Sędziowie arrow Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej
Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej Drukuj Wyślij znajomemu

 

 

Kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej (MZPS)

 

Organizatorem Kursu jest Wydział Sędziowski MZPS, ul. Ptaszyckiego 4, Kraków.

 

Kurs umożliwia:

- uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu sędziowania siatkówki halowej,

- uzyskanie uprawnień sędziego siatkówki halowej MZPS,

- uzyskanie zaświadczenia o podniesieniu kwalifikacji zawodowych.

 

Uczestnikiem Kursu może być osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- nie była karana,

- nie ma przeciwwskazań do pełnienia obowiązków sędziego siatkówki halowej,

- wypełni i prześle ankietę kandydata na kurs sędziego MZPS (w załączniku),

- wniesie stosowną opłatę (300 zł wykłady + 100 praktyka) we wskazanych terminach.

 

Uczestnik Kursu zobowiązany jest do posiadania:

- Przepisów Gry 2013 – 2016,

- Wytycznych i instrukcji sędziowania 2013,

- Księgi Przypadków FIVB 2013,

- gwizdka sportowego,

- obuwia sportowego.

 

Kurs dla przyszłych sędziów siatkówki halowej zawiera:

1) Przygotowanie teoretyczne (przepisy gry, protokołowanie)

2) Egzamin z przygotowania teoretycznego (jeden egzamin zaliczający bez opcji poprawy)

3) Przygotowanie praktyczne (sędziowanie, protokołowanie)

4) Egzamin praktyczny (jeden egzamin zaliczający bez opcji poprawy)

 

Warunkiem ukończenia Kursu jest:

1) frekwencja na zajęciach teoretycznych i praktycznych nie niższa niż 80%

2) zdanie egzaminu teoretycznego

3) zdanie egzaminu praktycznego

 

Uwagi organizacyjne:

- Po dokonaniu wpłaty nie jest możliwe jej wycofanie.

- Opłata za Kurs będzie zbierana na pierwszych zajęciach.

- Uczestnik Kursu, który nie zaliczy danego etapu Kursu, automatycznie zakończy na danym etapie Kurs bez możliwości dalszego uczestnictwa ani zwrotu kosztów za daną część Kursu.

- Uczestnik Kursu, który nie wypełni minimum frekwencji na danym etapie Kursu, nie zalicza tego etapu
z konsekwencjami niezaliczenia całego Kursu.

- Ankietę kandydata należy przesłać do dnia 13.04.2014 na adres mzps@mzps.pl

- Przewidywany początek Kursu: połowa maja 2014.

- Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione na pierwszych zajęciach (warto mieć pendrive)

- Szczegółowy program Kursu zostanie przesłany zakwalifikowanym kandydatom do dnia 04.05.2014.

- Liczba miejsc na kurs jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń

- Organizator nie gwarantuje wydania uprawnień do sędziowania wszystkim uczestnikom
   (max. 37 miejsc)

- O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decydują organizatorzy Kursu.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »